Prisma introduceert toegangscontrole op de bouwplaats

In 2013 nam het aantal controles door de arbeidsinspectie op de bouwplaats toe tot ruim 15 duizend inspecties. Boetes van 30.000 Euro waren geen uitzondering als illegale werknemers werden aangetroffen soms zelfs bij de onderaannemer van uw onderaannemer.

U wilt het risico toch niet lopen verrast te worden door een dergelijke ongewenste situatie? Controle op identiteitsbewijzen van de werknemers is het eerste waar u aan denkt maar wie lopen er eigenlijk allemaal rond op uw bouwplaats als hier gedurende langere periodes vele aannemers en inleners de revue passeren?

Bekijk de volledige brochure in PDF


De combinatie van toegangscontrole en identiteitscontrole biedt de enige oplossing
Prisma Beveiliging is sinds jaar en dag gespecialiseerd in toegangscontrole en beveiliging op bouwplaatsen. We beperken ons hierbij niet tot een enkele cameramast of een paslezer maar wij bouwen geïntegreerde systemen waarbij deze techniek samenkomt en de verzamelde gegevens tot bruikbare rapportages wordt verwerkt. Naast deze techniek is het noodzakelijk om ook de toegang tot de bouwplaats zelf te beheren. Schuifhekken, slagbomen, toegangspoorten en/of tourniquets zijn hiervoor in meerder varianten beschikbaar. Prisma bouwt deze systemen volledig in eigen beheer waarbij zowel standaard oplossingen als maatwerk beschikbaar is.

De praktijk
Als u de totaaloplossing van Prisma Beveiliging onder de loep neemt komt u tot de conclusie dat aan alles is gedacht. Zo worden de handtekeningen van medewerkers digitaal en versleuteld opgeslagen, met de toegangspas kan de medewerker zich identificeren, u kunt zien of de werkinstructies zijn gevolgd, u kunt de bedrijfsgegevens controleren bij de Kamer van Koophandel en uiteraard komt iedere medewerker alleen de bouwplaats op via de daartoe bestemde toegangspoorten. Deze kunnen desgewenst worden uitgerust met een portiersloge.

Als we de voordelen van de Prisma identiteits- en toegangscontrole op een rijtje zetten dan komen we tot een aantal praktische zaken:

  • u voldoet aan de wettelijke eisen als het gaat om arbeidskrachtregistratie
  • u voorkomt diefstal en vandalisme op de bouwplaats
  • u bepaald eenvoudig wie wanneer toegang heeft (datum en tijd)
  • u heeft geen administratieve rompslomp op het werk zelf
  • u beschikt altijd over de juiste rapportages benodigd voor externe instanties
  • alle beveiligingstechniek en toegangsverlening is te huur voor kortere en langere periodes


Meer informatie?
Aan de ontwikkeling van de samengestelde systemen van Prisma Beveiliging is jaren ervaring vooraf gegaan maar in die tijd hebben we al vele bouwwerken beveiligd. Het betreft hier niet alleen de standaard bouwplaats maar ook voor complexe situaties als tunnels of andere infrastructurele werken bieden wij de juiste oplossing. Naast kennis over de techniek beschikt Prisma Beveiliging ook over kennis op het gebied van dat wat de wetgever van u verlangt. Het betreft hier onder meer zaken die de belastingdienst en inspectie SZW van u verwacht als het gaat om handhaving.

Prisma Beveiliging kan boetes op zichzelf niet voorkomen maar wij zijn bereid om onze kennis met u te delen. Met dit nieuwsbericht hopen we uw interesse te wekken en wij maken graag geheel vrijblijvend een afspraak om te bespreken hoe wij u mogelijk van dienst kunnen zijn. U bereikt ons op telefoonnummer (020 - 416 50 20) en als u vraagt naar de heer Ed Lampe of de heer Ronald Franken dan komt u in contact met de juiste personen.