Prisma verzorgt het onderhoud aan de brandmeldinstallatie, aspiratiesystemen en de blusgasinstallaties.