Binnen Nederland voeren diverse wegbeheerders van verschillende overheden het operationeel verkeersmanagement uit. Slechts enkelen hiervan hebben daadwerkelijk een verkeerscentrale in gebruik, waar vandaan 24 uur per dag operationeel verkeersmanagement wordt uitgevoerd. Voor de regio Zuidwest-Nederland is dit VCZWN te Rhoon, In deze verkeers­centrale komt de informatie van de alle kunstwerken (tunnels), verkeers­signalering, dynamische route-informatiepanelen, toeritdoseringen, wisselbeweg­wijzering en incident­managementcamera’s samen.

Prisma Beveiliging heeft bij de verkeerscentrale Rhoon zowel de brandmeldinstallatie inclusief gasblusinstallatie voor de computer­ruimte en het energiegebouw geleverd en gemonteerd. Prisma Beveiliging draagt tevens zorg voor het onderhoud aan de genoemde installaties.