Langs het Noordzeekanaal in Velsen-Zuid in Noord-Holland staat sinds 1996 de verkeerscentrale voor Noord- West Nederland genaamd ‘De Wijde Blik’. In deze verkeers­centrale komt de informatie van de alle kunstwerken (tunnels), verkeers­signalering, dynamische route-informatie­panelen, toeritdoseringen, wisselbewegwijzering en incident­management­camera’s samen.

Prisma Beveiliging heeft bij de verkeerscentrale Velsen zowel de brandmeld­installatie inclusief de gasblus­installatie geleverd en gemonteerd. Hierdoor is het risico op brand geminimaliseerd en mocht er toch onverhoopt een brand ontstaan dan wordt deze snel gedetecteerd en zo nodig automatisch geblust.

Tevens verzorgt Prisma Beveiliging het onderhoud aan de volgende installatiedelen:
 toegangs­controle, brandmeldinstallatie, brandblus­installatie en het onderhoud aan de kleine blusmiddelen.