De Leidsche Rijntunnel (1.650 meter) is een verkeerstunnel die de A2 onder de (toekomstige) bebouwing van Leidsche Rijn Centrum in de gemeente Utrecht door voert. De tunnel is over de gehele lengte boven het oorspronkelijke maaiveld aangelegd; het maaiveld wordt opgehoogd voor de aanleg van de nieuwe stad.

Prisma verzorgt het onderhoud aan de brandmeld- en brandblusinstallaties, de toegangscontrole, het inbraakmeld­systeem en het onderhoud aan de kleine blusmiddelen.