De Sluizen van IJmuiden de verbinding tussen het Noordzeekanaal en de Noordzee. Het sluizencomplex bestaat uit de Zuidersluis uit 1876, de Middensluis uit 1896, de Noordersluis uit 1929, de Spuisluizen en het Gemaal. Al bij het maken van de plannen voor het kanaal werd een uitgebreide discussie gevoerd over de soort en de afmetingen van de sluizen bij IJmuiden. De schepen werden groter en groter en zodra de sluizen gereed waren startte al snel een discussie voor nieuwe en nog grotere sluizen.

Prisma heeft de taak toebedeeld gekregen om het onderhoud aan de brandmeldinstallatie, blusgasinstallatie, inbraakinstallatie en de toegangscontrole te doen. Vanwege de vele boten die elke dag afhankelijk zijn van het correct functioneren van de sluizen is het buitengewoon belangrijk om te zorgen dat de sluizen altijd veilig functioneren.