Datacenters zijn veelal vrijwel onbemand en donker van binnen. Daar staat tegenover dat ze veelal verdeeld zijn in vele comparti­menten en regelgeving schrijft voor dat er daarom nood­verlichting aangebracht dient te zijn. Hierbij lopen de aantallen flink op evenals voor de hoogwaardige brand­detectie die nodig is om het geheel aan hoogwaardige apparatuur te beveiligen tegen brand.

Prisma Beveiliging heeft de disciplines onderhoud noodverlichting en onderhoud aspiratiesystemen in huis en daarom zijn we betrokken bij enkele duizenden units noodverlichting en vele datacenters waar we ook de branddetectie in goede orde laten functioneren.