De Reevesluis is een sluizencomplex in het Drontermeer, net ten zuiden van het eiland Reve en de monding van het Reevediep. Hij scheidt de randmeren (Drontermeer) van het IJsselmeersysteem (Verlengde Vossemeer). Door de bouw van de sluis en de aanleg van het Reevediep kan IJsselwater worden afgevoerd naar het Reevemeer.

Prisma heeft de taak toebedeeld gekregen om het onderhoud aan de brandmeld-ontruimings­installatie, alarm­installatie,
kleine blus­middelen en het onderhoud aan de nood­verlichting te verzorgen.