Inrichting Verkeerscentrale Noordwest Nederland

De verkeerscentrale in Velsen is eigendom van Rijkswaterstaat. Vanuit de verkeerscentrale worden de verkeersstromen van de snelwegen in Noord-Holland gemonitord en waar nodig worden maatregelen genomen om de verkeersstromen te verbeteren. Door de komende uitbreiding van de Noordhollandse snelwegen met de spitsstroken en de 2e Coentunnel is het noodzakelijk geweest de verkeerscentrale uit te breiden.

Halverwege 2010 is begonnen met een grootschalige renovatie van vooral de technische systemen van de verkeerscentrale. Prisma Beveiliging heeft in opdracht van Imtech Control&Installations te Wormerveer de complete brandbeveiliging en brandblussing verzorgd. De start van de werkzaamheden bestond uit het plaatsen van een brandmeldinstallatie met een blusinstallatie in de tijdelijke huisvesting waar de medewerkers van Rijkswaterstaat hun werkzaamheden uitoefenen.

Tijdens de renovatie is de oude installatie geheel verwijderd. Om het pand te voorzien van een tijdelijke brandmeldinstallatie is er door Prisma Beveiliging een compleet mobiele brandmeldinstallatie geplaatst. Door het plaatsen van deze installatie was het mogelijk de oude installatie geheel te verwijderen en een nieuwe op te bouwen terwijl het systeem volledig operationeel bleef.

De nieuwe installatie bestaat uit zo’n 200 puntmelders, 22 aspiratiedetectoren en een complete blusgasinstallatie bestaande uit in totaal 22 blusflessen.Vele sturingen zorgen voor doormelding en sturing van liften,deuren en luchtbehandelingssystemen.

Deze custom-made kastblusinstallatie die door Prisma Beveiliging compleet naar de wensen van Rijkswaterstaat is ontworpen en gebouwd, is uniek te noemen. Per twee systeemkasten is detectie, blussing en bediening geheel samengebouwd op de systeemkasten. In totaal zijn 36 systeemkasten op deze manier voorzien van detectie en blussing geheel automatisch functionerend.