Gascompressie Station Herent Winksele België

Prisma beveiligt het bouwterrein van het Gascompressie Station in België.

Fluxys, de gasnetbeheerder van België, is bezig met de uitbreiding van het compressiestation aldaar. Vanwege de toenemende vraag is de uitbreiding van het huidige gasnet in Europa nodig.

Het betreft een groot terrein van circa 12 hectare waar natuurlijk diverse risico’s aanwezig zijn. De beveiliging is daarom opgebouwd uit een complex systeem wat indringers dient te signaleren in de nachtsituatie en wat in de dagsituatie de aangemelde medewerkers toegang geeft en registreert op het bouwterrein. Prisma maakt hier gebruik van een zogenaamd Security Management Systeem wat te bedienen is door de portier ter plaatse, maar ook vanaf de meldkamer in Nederland.

Dit systeem is opgebouwd uit een toegangscontrole installatie die de slagbomen en tourniquets aanstuurt. Voor de periferie beveiliging is gekozen voor detectie rondom het bouwterrein. De geplaatste camera’s dienen overdag ter ondersteuning van het logistieke deel en 's nachts voor de centralist zodat hij elke melding kan verifiëren.

Mede vanwege de hoge veiligheidseisen was de uitvoering van de aanleg op zichzelf al een uitdaging. Maar voor het ervaren personeel van Prisma was het geen probleem om het professioneel te realiseren.

Inmiddels heeft Prisma ook meerdere gaslocaties in Nederland beveiligd in opdracht van Visser Smit Hannab/GasUnie.